info@wzcdebuurt.be
Contacteer ons:03/310 09 00

Zorgbehoevende ouderen die nog thuis wonen kunnen tijdens weekdagen overdag gedurende een zestal uren opgevangen worden. Het centrum faciliteert in een vervoersdienst met aangepaste auto’s en chauffeurs; zo is er een nauwe samenwerking met de MinderMobieleCentrale en Handicar. Dit vervoer wordt grotendeels terugbetaald via de mutualiteiten indien de gebruiker zorgbehoevend is.