Wie Zijn Wij?

Het WoonZorgCentrum De Buurt wordt beheerd door de vzw Woon- en Zorgcentrum Zoersel. De vzw is een publiek-private samenwerking tussen enerzijds gemeente/ocmw Zoersel en anderzijds vzw Emmaüs. Het centrum biedt ondersteuning bij het welzijn, het wonen en de zorg van plus vijfenzestig-jarigen, via: het dagverzorgingscentrum, het centrum voor kortverblijf en het residentieel verblijf. Het WoonZorgCentrum De Buurt heeft een erkenning voor 82 woongelegenheden en bestaat uit vier leefgroepen met telkens een aparte naam voor elke woning: Kievit, Einhoven, Jukschot en Liefkenshoek. Daarnaast is er een centrum voor dagverzorging voor ouderen die nog thuis wonen.
personeel